June 19, 2009

vladimir.chaika.. david.tartakover.. kari.piippo.. michal.batory.. lena.belousova.. sasha.chaika

AhninMikkeli_resize.jpg
.
vladimir.chaika.. david.tartakover.. kari.piippo.. michal.batory.. lena.belousova.. sasha.chaika
grpahic.designers..
lena.&.sacha_.chaika's.queen.&.son.
foto.sent.by.chaika.
2009.06.. @kari's.house.. mikkeli.. finland.

Posted by ssahn at June 19, 2009 11:42 AM | TrackBack
Comments
Post a comment

Remember personal info?